jez.pol

Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu od wielu lat organizuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Oferta jest szeroka, a kursy różnią się od siebie intensywnością i długością ich trwania, a także stopniem zaawansowania kursantów.


Najbardziej popularne to:

Dwumiesięczne kursy dla początkujących i zaawansowanych.

Kursy pozwalają szybko opanować podstawy języka albo pogłębić już zdobytą wiedzę.

Kurs dla początkujących przeznaczony jest dla osób, które chciałyby poznać podstawy języka polskiego, umożliwiające
porozumiewanie się w codziennych sytuacjach komunikacyjnych (wersja dla początkujących). O uczestnictwie
w grupie na określonym poziomie zaawansowania językowego decyduje test kwalifikacyjny.
Podstawową techniką podczas kursu jest praca w niewielkich grupach, oraz dialogi odgrywane przez uczestników
w parach. Podczas zajęć często używa się autentycznych materiałów do słuchania i czytania (np. ulotek, nagrań
telewizyjnych, oryginalnych dialogów). Szczególnie ważna jest rola nauczyciela, który stwarza możliwie
jak najwięcej sytuacji przypominających naturalną komunikację w życiu codziennym.

Kurs dla zaawansowanych przeznaczony jest dla osób, które pragną podjąć studia na wyższych uczelniach w Polsce
(pogłębienie posiadanej znajomości języka)  Uczestnicy będą zapoznawali się ze słownictwem potrzebnym podczas nauki w szkole wyższej.

  • 60 godzin lekcyjnych,
  • 3 godziny lekcyjne dziennie,
  • zajęcia w sobotę i niedzielę,
  • przygotowane na potrzeby kursu materiały dydaktyczne
  • do 15 osób w grupie
  • certyfikat ukończenia kursu

Kursy prowadzone są metodą komunikacyjną, co oznacza, że w podczas zajęć największy nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania, a także poprawności gramatycznej, czytania i pisania.

Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu języka polskiego.

Roczny intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców.

III edycja rocznego kursu języka polskiego rozpoczyna się od 01.10.2018 i trwa do 01.10.2019. Okres kursu zalicza się zgodnie z przepisami w okres kształcenia. Kurs rozpoczyna się w październiku i trwa 2 semestry: od października do stycznia i od połowy lutego do czerwca. Kurs obejmuje 900 godzin lekcyjnych. Praktyczna nauka ogólnego języka polskiego trwa 800 godz., czyli po 400 godz. w każdym semestrze. Nauka przedmiotów propedeutycznych przygotowawczych do studiów trwa 200 godz.

Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu.

Kurs pod koniec pierwszego i drugiego semestru nauki kończy się testem kontrolnym. Zaliczenie testu końcowego uprawnia do uzyskania świadectwa ukończenia kursu, które jest dokumentem potwierdzającym stopień znajomości języka polskiego.

Kurs realizowany jest przez naszą Uczelnię pod kierownictwem Doktora Szymona Machowskiego.

Koszt intensywnego przygotowawczego kursu rocznego wynosi 1000 EUR.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat,
  • wypełnienie deklaracji uczestnictwa w kursie,
  • przed rozpoczęciem kursu wniesienie opłaty za kurs i przedstawienie dowodu wpłaty w Biurze rekrutacji WSHiU (np. przesłanie e-mailem).

Na prośbę uczestnika kursu Uczelnia pomaga zarezerwować zakwaterowanie i wyżywienie.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia ustalany jest osobno. Uczelnia nie uczestniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu.
Po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa w kursie Uczelnia wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu danej osoby na kurs języka polskiego.

Dwumiesięczne kursy dla początkujących i zaawansowanych:

Studenci WSHiU 350 PLN / 80 EUR
Pozostali 650 PLN / 150 EUR

Roczny intensywny kurs przygotowawczy : 1000 EUR

polski