Kurs dla osób nieznających języka migowego

Kurs PJM – Poziom Elementarny (A1/A2) – Poznań NABÓR TRWA

W październiku 2016 r. rozpoczynamy kurs na Poziomie Elementarnym dla osób, które nie znają polskiego języka migowego.

Terminy kursów:

 • Grupa wtorkowa: zajęcia w godziach 16:30 – 20:30. Pierwsze zajęcia 11.10.2016 r.
 • Grupa czwartkowa: zajęcia w godzinach 16:30 – 20:30. Pierwsze zajęcia 13.10.2016 r.

UWAGA! Po zebraniu odpowiedniej ilości osób istnieje możliwość zorganizowania kursu w weekendy.
Wymagana liczba uczetników to 8 osób

Założenia dotyczące kursu:

 • Poznanie podstaw problematyki środowiska osób G/głuchych i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej.
 • Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z osobami G/głuchymi.
 • Rozwinięcie dalszych praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi.
 • Opanowanie blisko 700 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami, zarówno polskiego języka migowego (PJM) jak też systemu językowo-migowego (SJM).
 • Podstawy gramatyki polskiego języka migowego (przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane,klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe
  i kierunkowe, budowa zdań).
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.

Analiza kompetencji:

 • ROZUMIENIE – SŁUCHANIE: Uczestnik kursu potrafi zrozumieć poznane słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące jego osobiście, jego rodziny, bliskich z bezpośredniego otoczenia, oraz poznanej tematyki, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.
 • MÓWIENIE – INTERAKCJA: Uczestnik kursu potrafi brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję powiedzieć. Potrafi formułować proste pytania dotyczące najlepiej mu znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania.
 • MÓWIENIE – PRODUKCJA: Uczestnik kursu potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby wypowiedzieć się na tematy poruszane w podręczniku. Uczestnik kursu jest zachęcony do nawiązania kontaktów z osobami G/głuchymi, posługującymi się językiem migowym w swoim lokalnym środowisku np. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby G/głuche.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 •  Profesjonalne 70 godzinne szkolenie z zakresu polskiego języka migowego (PJM).
 •  Skrypt do nauki polskiego języka migowego (PJM) w wersji drukowanej obejmujący Poziom Elementarny.
 •  Dostęp do największej w Polsce i Europie Platformy Edukacyjnej MIGAJ.EU na okres 4 m-cy.
 •  Materiały wideo z nagranym alfabetem, liczebnikami i lekcjami oraz inne materiały filmowe na płycie DVD.
 •  Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte na kursie kwalifikacje.

Koszt uczestnictwa:

70 godzin – 800 zł,

200 zł zniżka studenci WSHIU, 100 zł zniżka pozostali studenci

Kurs języka migowego – POZIOM DOSKONALĄCY

Kurs PJM – Poziom Doskonalący (A2/B1) – Poznań NABÓR TRWA.

W październiku 2016 r. rozpoczynamy kurs na Poziomie Doskonalącym dla osób, które posługują się polskim językiem migowym na poziomie A1/A2.

Założenia dotyczące kursu:

 • Poszerzenie wiedzy na temat problematyki środowiska osób G/głuchych i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej w sektorze opieki zdrowotnej, edukacji, polityki i religii.
 • Poszerzenie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w kontaktach z osobami G/głuchymi.
 • Utrwalanie poznanych na Poziomie Elementarnym blisko 600 znaków.
 • Rozwinięcie dalszych praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi.
 • Opanowanie kolejnych blisko 600 znaków pojęciowych języka migowego oraz technik ich używania zgodnie z zasadami zarówno polskiego języka migowego (PJM) jak też systemu językowo-migowego (SJM).
 • Rozwinięcie znajomości gramatyki polskiego języka migowego (przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań).

Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.

Analiza kompetencji:

 • ROZUMIENIE – SŁUCHANIE: Uczestnik kursu potrafi zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla niego ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące jego i jego rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia itp.). Potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach stworzonych głównie w oparciu o słownictwo zawarte w podręczniku.
 • MÓWIENIE – INTERAKCJA: Uczestnik kursu potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić w krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.
 • MÓWIENIE – PRODUKCJA: Uczestnik kursu potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę oraz wypowiedzieć się na tematy objęte programem nauczania zawartym w podręczniku.

Uczestnik kursu jest zachęcony do nawiązania kontaktów z osobami G/głuchymi, posługującymi się językiem migowym w swoim lokalnym środowisku np. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby G/głuche.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Skrypt do nauki polskiego języka migowego (PJM) w wersji drukowanej obejmujący Poziom Doskonalący.
 • Dostęp do największej w Polsce i Europie Platformy Edukacyjnej MIGAJ.EU na okres 4 m-cy.
 • Materiały wideo z nagranym alfabetem, liczebnikami i lekcjami oraz inne materiały filmowe na płycie DVD.
 • Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte na kursie kwalifikacje.

Koszt uczestnictwa:

90 godzin – 1000 zł,

200 zł zniżka studenci WSHIU, 100 zł zniżka pozostali studenci

Kurs języka migowego – POZIOM ZAAWANSOWANY

Kurs PJM – Poziom Zaawansowany (B1/B2) – Poznań NABÓR TRWA

W październiku 2016 r. rozpoczynamy kurs na Poziomie Zaawansowanym dla osób, które posługują się polskim językiem migowym na poziomie A2/B1.

Założenia dotyczące kursu:

 • Poszerzenie wiedzy na temat problematyki środowiska osób G/głuchych i ich potrzeb z uwzględnieniem sytuacji społecznej w niemalże każdej dziedzinie życia.
 • Poszerzenie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w kontaktach z osobami G/głuchymi z różnymi uwarunkowaniami społecznymi i edukacyjnymi.
 • Utrwalanie poznanych na Poziomie Elementarnym i Doskonalącym blisko 1200 znaków.
 • Rozwinięcie dalszych praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi.
 • Opanowanie kolejnych blisko 600 znaków pojęciowych języka migowego oraz technik ich używania zgodnie z zasadami zarówno polskiego języka migowego (PJM) jak też systemu językowo-migowego (SJM).
 • Rozwinięcie znajomości gramatyki polskiego języka migowego (przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań).
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.

Analiza kompetancji:

 • ROZUMIENIE – SŁUCHANIE: Uczestnik kursu potrafi zrozumieć wyrażenia i słowa, związane z różnymi sprawami, od codziennych po ważne. Potrafi zrozumieć każdy sens zawarty w komunikatach i ogłoszeniach. Odbiór języka migowego jest płynny i nie wymaga wsparcia z zewnątrz.
 • MÓWIENIE – INTERAKCJA: Uczestnik kursu potrafi brać udział w rozmowie wymagającej nierzadko skomplikowanej i bezpośredniej wymiany informacji na różne tematy. Potrafi sobie radzić w codziennych rozmowach towarzyskich. Wie i rozumie wystarczająco dużo, by samemu rozpocząć i podtrzymać rozmowę.
 • MÓWIENIE – PRODUKCJA: Uczestnik kursu potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by wypowiedzieć się na każdy temat. Po przeanalizowaniu ponad 1800 znaków na wszystkich poziomach nauczania jest gotowy na rozpoczęcie rozmowy w niemalże każdej sytuacji.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Skrypt do nauki polskiego języka migowego (PJM) w wersji drukowanej obejmujący Poziom Zaawansowany.
 • Dostęp do największej w Polsce i Europie Platformy Edukacyjnej MIGAJ.EU na okres 4 m-cy.
 • Materiały wideo z nagranym alfabetem, liczebnikami i lekcjami oraz inne materiały filmowe na płycie DVD.
 • Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte na kursie kwalifikacje.KOSZT KURSU:

Koszt uczestnictwa:

110 godzin – 1200 zł,

200 zł zniżka studenci WSHIU, 100 zł zniżka pozostali studenci

polski