Wymagane dokumenty


Studia I stopnia

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – (przed rozpoczęciem nauki)
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł” – pobierz
WALUTA NUMER KONTA BANKOWEGO
ZŁOTYNEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTYWBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLARWBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EUROWBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

Studia II stopnia

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – (przed rozpoczęciem nauki)
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • suplement
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł” – pobierz
WALUTA NUMER KONTA BANKOWEGO
ZŁOTYNEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTYWBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLARWBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EUROWBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

Studia podyplomowe

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/ odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)


polski