Charakterystyka kierunku:

Kierunek Finanse i Rachunkowość daje przygotowanie do pracy w obszarze finansów w sektorze prywatnym i publicznym. Student otrzymuje wiedzę finansową oraz wiedzę o kluczowych technikach i metodach podejmowania decyzji finansowych. Pozyskana wiedza i umiejętności są niezbędne w przedsiębiorstwach niefinansowych na różnych stanowiskach w obszarze finansów, rachunkowości, controllingu finansowego, w firmach doradczych i konsultingowych w obszarze doradztwa finansowego. Ponadto wiedza ta może być wykorzystana przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów absolwent:

  • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych,
  • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich)
  • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze
  • zna i rozumie współzależności między finansami, a sferą realną gospodarki-podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
  • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • identyfikuje pojęcia i kategorie związane z ekonomią, finansami, rachunkowością i ubezpieczeniami,
  • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy, korzystając z różnych źródeł.
polski