Przywództwo i strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

REKRUTACJA TRWA!

Czekamy na Was codziennie, 7 dni w tygodniu od 8 do 18!

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Zarządzanie ludźmi jest stałym rozwiązaniem problemów pojawiających się w systemie wyższego rzędu.

Ludzkie zachowanie, uczucia i postawy bywają bardzo różne. Wynika to z różnorodności ludzi, którzy mają różne doświadczenia, poglądy i aspiracje, czasem widzą także swoją rolę w organizacji i rolę menedżera w różnym osiąganiu celów. Dlatego zarządzanie jest procesem planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich innych zasobów do osiągania celów.

W dynamicznej organizacji personel stanowi czynnik przewagi konkurencyjnej. Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest wykorzystanie ich w taki sposób, aby przedsiębiorca osiągał optymalne korzyści ze swoich umiejętności, a jednocześnie, gdy pracownicy otrzymują nagrody materialne i psychologiczne w wyniku swojej pracy. Absolwenci drugiego stopnia w dziedzinie przywództwa i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi to specjaliści wysokiego szczebla w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Po ukończeniu specjalizacji student nabywa następujące umiejętności:

osiągnięcie wyznaczonych celów poprzez zaangażowanie personelu
w pełni wykorzystaj umiejętności i możliwości zapracowanego personelu
motywacja i zaangażowanie pracowników oraz umiejętność kontrolowania jakości ich działań
połączenie polityki kadrowej z planami rozwoju biznesu
opracowanie spójnego zestawu polityki kadrowej i polityki zatrudnienia ukierunkowanej na optymalny personel
przyjmowanie etycznych zasad zarządzania pracownikami
tworzenie optymalnych warunków pracy
rozliczanie i przetwarzanie dokumentacji związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Rekrutacja krok po kroku

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • suplement
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 

ROK STUDIÓWTRYB
I RATA
II RATY
XII RAT
ISTACJONARNE4 3802 190365
INIESTACJONARNE4 3802 190365
IISTACJONARNE4 7402 370395
IINIESTACJONARNE4 7402 370395

Wpisowe 500 zł 0 zł

UWAGA PROMOCJA! DO GRUDNIA NIE PŁACISZ.

Promocja polega na zwolnieniu z opłaty czesnego za miesiąc październik i listopad.

Promocja obowiązuję przy zapisie do końca lipca 2019.

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

polski