Administracja publiczna – prawo, zarządzanie, organizacja

REKRUTACJA TRWA! EDYCJA MARZEC 2020!

Czekamy na Was codziennie, 7 dni w tygodniu od 8 do 18!

 • przy zapisie trzy miesiące przed rozpoczęciem studiów – RABAT 20 %
 • przy zapisie dwa miesiące przed rozpoczęciem studiów – RABAT 15 %
 • przy zapisie jeden miesiąc przed rozpoczęciem studiów – RABAT 10 %

 

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

ADRESACI:
Studia skierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w administracji publicznej, a także do osób, które chcą zdobyć i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w administracji.
Studia podyplomowe dostarczą niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych oraz zarządzania
w administracji. Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 2 semestry ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń).
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Nazwa przedmiotuLiczba godzinPunkty ECTS
Podstawy i wykładnia prawa103
Elementy prawa administracyjnego104
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi103
Prawo europejskie i fundusze europejskie103
Finanse publiczne103
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny153
Etyka życia publicznego52
Praktyki antykorupcyjne i etyka w urzędzie103
Obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych103
Czynniki kształtujące administrację publiczną103
Kodeks Dobrej Administracji52
Komunikacja interpersonalna103
Asertywność w praktyce103
Techniki prezentacji103
Umiejętności kierownicze103
Zarządzanie konfliktem w organizacji103
Organizacja czasu pracy103
Seminarium1010
Razem17560

 

 

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „ Administracja publiczna – prawo, zarządzanie, organizacja” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 

 

KIERUNEKKOSZT CAŁOŚCIOPŁATA MIESIĘCZNA
Administracja publiczna – prawo, zarządzanie, organizacja5 100 zł510 zł

 

*Promocja przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %

 • – Przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
 • – Przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10 %

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 502 864 817

 

polski