Zarządzanie i ekonomika w administracji

REKRUTACJA TRWA! EDYCJA MARZEC 2020!

Czekamy na Was codziennie, 7 dni w tygodniu od 8 do 18!

 • przy zapisie trzy miesiące przed rozpoczęciem studiów – RABAT 20 %
 • przy zapisie dwa miesiące przed rozpoczęciem studiów – RABAT 15 %
 • przy zapisie jeden miesiąc przed rozpoczęciem studiów – RABAT 10 %

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

CEL STUDIÓW:

Absolwenci studiów podyplomowych  kierunku Zarządzanie i Ekonomika w Administracji Publicznej będą potrafili wdrażać skuteczne metody zarządzania w administracji. Studia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w administracji publicznej z uwzględnieniem treści związanych z zarządzaniem, organizacją, marketingiem, promocją i public relations. Obecnie jednostki rządowe i samorządowe przywiązują wagę do kreowania wizerunku i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, poprzez skuteczne zarządzanie i sprawne organizowanie. Program oferowanych studiów odpowiada na wszystkie te potrzeby.

Studia przygotowują do pracy w jednostkach administracji publicznej takich jak:

 • urzędy gminy,
 • urzędy powiatowe,
 • urzędy miejskie,
 • urzędy pracy,
 • ośrodki pomocy społecznej oraz jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego.

Przykładowe przedmioty:

 • Zarządzanie finansowe w administracji publicznej
 • Public relations w administracji publicznej
 • Etyka w administracji
 • Zasady ustroju administracji publicznej
 • Prawo zamówień publicznych
 • Negocjacje w ramach organizacji, negocjacje z sektorem prywatnym

 

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 2 semestry ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń).
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 

LPNazwa przedmiotuWĆWECTS
IMODUŁY PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
1.1Dzieje myśli administracyjno-ekonomicznej15154
1.2Zasady ustroju administracji publicznej15102
1.3.Publiczne prawo gospodarcze15104
1.4Ekonomia zarządcza10154
1.5Ekonomia i polityka społeczna15153
IIMODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
2.1Socjologia organizacji251
2.2Podatki i prawo podatkowe15154
2.3Rynek finansowy i kapitałowy15154
IIIMODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH   
3.1Zarządzanie w instytucjach publicznych253
3.2Zarządzanie w organizacji gospodarczej253
3.3Kontrola w instytucjach publicznych253
3.4SEMINARIUM DYPLOMOWE458
IVMODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA
I MARKETINGU
4.1Zarządzanie zasobami ludzkimi62
4.2.Zarządzanie konfliktem102
4.3Zarządzanie projektami101
4.4Operacjonalizacja zarządzania81
4.5Zarządzanie systemami informacji – e-administracja81
4.6Prawo zamówień publicznych51
4.7Marketing152
4.8Działania marketingowe w administracji publicznej101
4.9Public relations w administracji publicznej102
4.10Promocja jednostek administracji publicznej81
4.11Negocjacje w ramach organizacji, negocjacje z sektorem prywatnym101
4.12Monitoring i ewaluacja – pomiar i ocena efektów działań administracji publicznej81
4.13Etyka w administracji81
 OGÓLNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH13032660
VPRAKTYKA  ZAWODOWA1802

 

[/one]

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Zarządzanie i ekonomika w administracji” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 

KIERUNEKKOSZT CAŁOŚCIOPŁATA MIESIĘCZNA 10 RAT
ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA W ADMINISTRACJI 5 100 zł  4 080 zł510 zł   408 zł

*Promocja przy zapisie trzy miesiące przed rozpoczęciem studiów ( lub wcześniej ) – RABAT 20 %

 • przy zapisie dwa miesiące przed rozpoczęciem studiów – RABAT 15 %
 • przy zapisie jeden miesiąc przed rozpoczęciem studiów  – RABAT 10 %

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

polski