Zarządzanie innowacjami i projektami

REKRUTACJA TRWA! EDYCJA MARZEC 2020!

Czekamy na Was codziennie, 7 dni w tygodniu od 8 do 18!

 • przy zapisie trzy miesiące przed rozpoczęciem studiów – RABAT 20 %
 • przy zapisie dwa miesiące przed rozpoczęciem studiów – RABAT 15 %
 • przy zapisie jeden miesiąc przed rozpoczęciem studiów – RABAT 10 %

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ


ADRESACI:

W szczególności oferta studiów skierowana jest do:

 • Kadry menadżerskiej przedsiębiorstw,
 • Prezesów, dyrektorów i członków zarządów przedsiębiorstw,
 • Właścicieli firm,
 • Pracowników przedsiębiorstw zamierzających podjąć działalność innowacyjną w swojej firmie,
 • Pracowników firm, którzy planują rozwijać swoją karierę w zakresie zarządzania projektami,
 • Osób zainteresowanych objęciem stanowisk kierowniczych i kierowania zespołami projektowymi,
 • Absolwentów studiów wyższych ( I i II stopnia ) chcących posiąść wiedzę i profesjonalne
 • przygotowanie do wdrażania nowoczesnych projektów i innowacji w firmach.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 2 semestry, 200 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń).
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 

Nazwa przedmiotuLiczba godzinLiczba ECTS
Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie82
Innowacje a przewaga konkurencyjna firm82
Źródła innowacji w przedsiębiorstwie103
Publiczne programy wsparcia innowacyjności firm102
Patenty, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej w firmie i ich wycena82
Podstawy zarządzania projektami i narzędzia zarządzania projektami innowacyjnymi203
Badania rynku i promocja projektu82
Przywództwo w zarządzaniu projektami82
Narzędzia informatyczne zarządzania projektami123
Planowanie, harmonogramowanie i nadzór nad realizacją projektów82
Restrukturyzacja przedsiębiorstw42
Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa42
Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie143
Biznes plan – zakres i cel21
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu42
Marketing w przedsiębiorstwie62
Zarządzanie przedsiębiorstwem42
Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze42
Kompetencje organów spółek prawa handlowego62
Komercjalizacja i prywatyzacja82
Ład korporacyjny/ corporategovernance/ w spółkach Skarbu Państwa52
Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy32
Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie123
Rynek kapitałowy w Polsce62
Elementy prawa cywilnego62
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców32
Zasady działalności przedsiębiorców62
Rola państwa w gospodarce32
RAZEM20060

 

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Zarządzanie innowacjami i projektami” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

KIERUNEKKOSZT CAŁOŚCIOPŁATA 10 RAT
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI I PROJEKTAMI5900 zł 4 400*zł590 zł 440 zł

 

*Promocja przy zapisie trzy miesiące przed rozpoczęciem studiów ( lub wcześniej ) – RABAT 20 %

 • przy zapisie dwa miesiące przed rozpoczęciem studiów – RABAT 15 %
 • przy zapisie jeden miesiąc przed rozpoczęciem studiów  – RABAT 10 %

 

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. małżonek, rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 502 864 817

 

polski