Edukacja dla bezpieczeństwa

REKRUTACJA TRWA!

Czekamy na Was codziennie, 7 dni w tygodniu od 8 do 18!

 • przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %
 • przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
 • przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10%
 • przy zapisie do końca września – RABAT 5%

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ


ADRESACI :

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia posiadających uprawnienia pedagogiczne, w tym przede wszystkim:

 • do nauczycieli zainteresowanych nauczaniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową,
 • do pracowników oświaty, np. wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest prawdopodobne,
 • do pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.

CEL STUDIÓW:

Absolwenci studiów będą przygotowani do prowadzenia zajęć w szkołach z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową Podstawą Programową, w zakresie:

 • dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • treści programowych zgodnie z nową Podstawą Programową,
 • kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • wyrabiania u uczniów nawyków oraz opanowania zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu.

W dobie bardzo poważnych zmian na edukacyjnym rynku pracy szczególnie ważną kompetencją nauczycieli jest umiejętność zmiany specjalizacji. Nasze studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom swoich pracodawców i zyskać wykształcenie w nowej dziedzinie.

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 3 semestry, 350 godzin.
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa oraz Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Studia spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Lp.Nazwa przedmiotówLiczba godzinPunkty ECTS
1Bezpieczeństwo w organizacji203
2Dydaktyka przedmiotu305
3Metodyka przedmiotu305
4Obrona cywilna i ochrona ludności202
5Oznakowanie substancji toksycznych102
6Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych203
7Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika)203
8Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej152
9Praktyka6010
10Podstawy bezpieczeństwa Państwa203
11Seminarium dyplomowe105
12Teoretyczne problemy edukacji dla bezpieczeństwa153
13Współczesne zagrożenia czasu pokoju153
14Zagrożenia występujące podczas wojny153
15Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych203
16Pierwsza pomoc203
17Komunikacja interpersonalna102
RAZEM350 godzin60

*  Studia spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeństwa” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

  • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
  • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
  • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

KIERUNEKKOSZT CAŁOŚCIOPŁATA MIESIĘCZNA (10 RAT)
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA    4750 zł                475 zł

*Promocja przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %

 • – Przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
 • – Przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10 %

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 502 864 817

polski