Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

Zajęcia grupy od października, już trwają. Zapraszamy do grupy od marca.

REKRUTACJA TRWA! EDYCJA MARZEC 2020!

Czekamy na Was codziennie, 7 dni w tygodniu od 8 do 18!

 • przy zapisie trzy miesiące przed rozpoczęciem studiów – RABAT 20 %
 • przy zapisie dwa miesiące przed rozpoczęciem studiów – RABAT 15 %
 • przy zapisie jeden miesiąc przed rozpoczęciem studiów – RABAT 10 %

 

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

DLA KOGO?

 • dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,
 • dla właścicieli i menedżerów obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych),
 • dla właścicieli i menedżerów biur podróży (touroperatorów, pośredników turystycznych i agencji turystycznych),
 • dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze turystyki i hotelarstwa,
 • dla pracowników sektora publicznego, administracji samorządowej, samorządu branżowego i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie,
 • dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem kompetencji zawodowych,
 • dla wszystkich osób, które chciałyby się przekwalifikować i pozyskać nowe kompetencje zawodowe w dziedzinie turystyki i hotelarstwa.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem, w szczególności planowania, organizowania oraz funkcjonowania działalności turystycznej, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, formułowania strategii rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym (regionu/miejscowości turystycznej) jak i przedsiębiorstwa turystycznego, kreowania innowacyjnej oferty turystycznej, obsługi ruchu turystycznego, analizy zjawisk i procesów zachodzących w turystyce i hotelarstwie, w tym współczesnych tendencji w rozwoju turystyki i hotelarstwa, wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu turystyką i hotelarstwem oraz marketingu turystycznego. Nabywane umiejętności przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich oraz podejmowania pracy w komórkach marketingowych w różnych podmiotach gospodarki turystycznej (przedsiębiorstwach turystycznych, wydziałach rozwoju i promocji turystyki samorządu terytorialnego i branżowego). 
W przypadku wyboru opcji nauczycielskiej, studia przygotowują i uprawniają do prowadzenia przedmiotów z dziedziny turystyki i hotelarstwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci pozyskują wykształcenie i konkretne kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w różnego rodzaju podmiotach 
i obszarach funkcjonalnych dziedziny turystyki i hotelarstwa

KORZYŚCI DLA ABSOLWENTÓW:

 • bardzo dobry zawód ( turystyka i hotelarstwo należą do dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki),
 • konkretne kwalifikacje zawodowe, które mogą zostać wykorzystane w różnego rodzaju podmiotach (m.in. w biurach podróży, obiektach hotelarskich, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, ośrodkach jeździeckich, ośrodkach wellness&spa, centrach fitness, wydziałach turystyki samorządu terytorialnego, organizacjach turystycznych, stowarzyszeniach turystycznych) i obszarach funkcjonalnych (np. zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi i jego jednostkami organizacyjnymi, planowanie i zarządzanie turystyką w regionie, promocja turystyki),
 • realna możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej (np. hotel, pensjonat, biuro podróży, ośrodek wellness&spa, klub fitness),
 • rozwój kompetencji nauczycielskich – przygotowanie i uprawnienia do prowadzenia przedmiotów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 3 semestry, 350 godzin.
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Absolwent otrzymują uprawnienia do prowadzenia przedmiotów kierunkowych z dziedziny turystyki i hotelarstwa (studia spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Nazwa  przedmiotuLiczba godzinLiczba ECTS
Dydaktyka przedmiotu305
Metodyka przedmiotu305
Marketing204
Obsługa ruchu turystycznego202
Protokół dyplomatyczny102
Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie202
Ekonomika turystyki i hotelarstwa152
Polityka turystyczna102
Socjologia czasu wolnego102
Prawo w turystyce i hotelarstwie152
Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych152
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych202
Warsztat obsługi klienta152
Ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie202
Rozwój zrównoważony i zagospodarowanie turystyczne152
Programowanie rekreacji152
Seminarium dyplomowe1010
Praktyka6010
Razem35060

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Zarządzanie turystyką i hotelarstwem” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

  • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
  • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
  • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 

KIERUNEKKOSZT CAŁOŚCIOPŁATA MIESIĘCZNA 10 RAT
ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ I HOTELARSTWEM4 775 zł  3 820 zł478 zł 382 zł

 

*Promocja przy zapisie trzy miesiące przed rozpoczęciem studiów ( lub wcześniej ) – RABAT 20 %

 • przy zapisie dwa miesiące przed rozpoczęciem studiów – RABAT 15 %
 • przy zapisie jeden miesiąc przed rozpoczęciem studiów  – RABAT 10 %

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2020

Rektrutacja:

Doradztwo metodyczne:

mgr Ewa Krąkowska tel.: +48 502 864 817

polski