Spotkania Koła wszystkich Studentów WSHiU zainteresowanych:

1. prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz korespondencji biznesowej,
2. sposobami poprawnego cytowania napisanych po angielsku książek i artykułów w pracach licencjackich i magisterskich,
3. tworzeniem prac naukowych dotyczących użycia języka angielskiego w biznesie i turystyce,
4. rozwojem własnych zainteresowań Uczestników Koła Naukowego w zakresie Business English w różnych obszarach działalności gospodarczej.

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkania. O ich terminie powiadomimy wkrótce.
Szymon Machowski, Opiekun Koła
27.4.2019 o 11:00 – pierwsze spotkanie Koła Naukowego zainaugurowane
przez Panią Dziekan
21.7.2019 o 12:00 – drugie spotkanie Koła Naukowego
22.11.2019 o 11:15 w sali 222 – spotkanie Koła Naukowego
29.11.2019 o 9:00 w sali 214 – spotkanie Koła Naukowego
13.12.2019 o 9:00 w sali 214 – spotkanie Koła Naukowego
24.01.2020 o 9:00 w sali 214 – spotkanie Koła Naukowego
polski