Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlu i Usług

Od 1 stycznia 2004 r. w strukturach WSHiU istnieje Biuro Karier, które jest jednostką organizacyjną działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Celem działania tej jednostki jest właściwe przygotowanie młodych ludzi do wejścia w świat pracy zawodowej i efektywne poruszanie się na rynku pracy poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej sposobów poszukiwania pracy oraz instytucji, które mogą im w tym pomóc.

Do podstawowych zadań Biura Karier należy:

 • gromadzenie i udostępnianie nowych ofert pracy, praktyk i staży przesyłanych do Uczelni przez firmy
 • systematyczne powiększanie bazy ofert pracy
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych ( CV oraz list motywacyjny )
 • świadczenie usług doradczych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych studentów
 • pomoc w pokonywaniu wieloetapowych procesów rekrutacyjnych oraz zapoznanie z różnymi technikami skutecznej autoprezentacji
 • udostępnianie adresów internetowych serwisów pracy
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami rynku pracy i pracodawcami
 • zamieszczanie informacji o ofertach wyjazdów zagranicznych
 • organizowanie licznych szkoleń i warsztatów podnoszących i poszerzających kwalifikacje zawodowe studentów, absolwentów
 • przekazywanie informacji na temat różnorodnych technik prowadzenia własnej działalności
 • badanie losów kariery zawodowej absolwentów naszej uczelni

Miejsce składania dokumentów:
pok. 149
Wszelkich informacji udziela: mgr Agnieszka Popiołek
tel: +48 510 056 001
e-mail: agnieszka@wshiu.poznan.pl

polski