Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, to prestiż.

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w 2017 roku pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Program realizowany jest w roku akademickim 2018/2019. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, która dołączyła do programu Legia Akademicka. Część praktyczną wojskowego szkolenia w formie ćwiczeń poligonowych organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Szczegóły projektu

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

 • moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi;
 • moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Dodatkowe informacje o programie:
www.facebook.com/LegiaAkademickaMON
www.legiaakademicka.wp.mil.pl

Możesz zgłosić się do Legii Akademickiej jeśli:

 • Posiadasz obywatelstwo polskie;
 • Jesteś studentem Uczelni Wyższej;
 • Przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowości aby odbyć kwalifikację wojskową).

Pobierz wniosek (1), wypełnij go, złóż na uczelni w swoim mieście i dołącz do LA.

Wniosek o przystąpienie do programu Legia Akademicka można złożyć na Uczelni, która zgłosiła się do projektu pilotażowego. Sprawdź, która uczelnia w Twojej okolicy organizuje zajęcia teoretyczne!

 • Złóż wniosek na uczelni w swojej okolicy
 • Uczęszczaj na zajęcia teoretyczne (30 godzin)
 • Zalicz egzamin z części teoretycznej
 • Odbierz zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej
 • Złóż na uczelni wniosek (2) o powołanie na ćwiczenia wojskowe
 • Odbierz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe
 • Staw się we wskazanej jednostce wojskowej, odbądź szkolenie i złóż przysięgę wojskową. Masz dwa moduły do wyboru:
  • Podstawowy (21 dni ćwiczeń poligonowych) – będziesz żołnierzem rezerwy!
  • Podoficerski (42 dni ćwiczeń poligonowych) – będziesz podoficerem rezerwy!
polski